Top
m

ThS. Lê Phương

Ngày sinh:
email:
Điện thoại: 0
Địa chỉ:

Thạc sĩ Lê Phương - Giảng viên Bộ môn Nền móng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. Thiết kế chính và Chủ trì thiết kế Biện pháp thi công, tóm tắt lý lịch chuyên gia:

- Năm 2012: Tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ĐH SPKT TPHCM.

- Năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Địa Kỹ Thuật Xây dựng, ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2012 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH TK XD Liên Việt, vị trí Thiết kế chính và Chủ trì thiết kế biện pháp thi công.

Các công trình nghiên cứu:

1. Lê Phương, Trương Anh Tuấn, Đào Nguyên An – “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong thiết kế móng cọc bê tông cốt thép cho công trình nhà cao tầng tại quận 7-Tp.HCM”- Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, ISSN 1859-1272, năm 2011.

2. PGS. TS. Võ Phán, Lê Phương, TS. Võ Ngọc Hà - "Phân tích ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc đơn theo mức độ cố kết của nền" - Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ, Viện khoa học thủy lợi Miền Nam, 2013, ISSN: 0865-7292.

 

 Kinh nghiệm công việc:

1. Cơ học Đất, Thí Nghiệm CHĐ, TT Địa Chất Công Trình

2. Mô phỏng phần tử hữu hạn các vấn đề địa kỹ thuật: nền móng nhà cao tầng, hố đào sâu...

3. Xác định sức chịu tải của cọc từ thí nghiệm hiện trường: thử tĩnh cọc, strain gauge, Oterberg (O-Cell).

4. Ứng xử phi tuyến của đất và cọc: p-y,t-z,q-z.